VÄSTERVALLGOLFEN 

Upptaktsmöte för festkommittén 2019: Lördagen den 13/4 klockan 15:00 i Föreningslokalen.

Sammankallande är: Karina Jonsson, stuga 97, tel; 073-064 37 78.

Hör av dig till Karina om Du vill hjälpa till eller hålla i någon aktivitet!

Resultat Västervallgolfen 2018

Resultat Västervallgolfen 2017

Resultat Västervallgolfen 2016

Resultat Västervallgolfen 2015.pdf