På denna sida finns information om vem som ansvarar för vad samt annan upplysning som kan vara bra att känna till som 'Västervallare'.

 

 Följande personer är ansvariga för:

 • Låna föreningslokal: Bokningslista finns på anslagstavlan. Nyckel finns att hämta: Vivianne Edlund, stuga 65
 • Grindnycklar: Vivianne Edlund, stuga 65. Pris: 200 kr/st
 • Tvättstuga: Thomas Solberg, stuga 97
 • Renhållning: Kollektivt ansvar. Ann Sveningsson, stuga 129 sköter kontakten med HEM.  
 • Byggnation, Friggebod och altan: Christer Bylander, stuga 142
 • Uthyrning av släpkärra: Lista finns i tvättstugan. Vid problem med kärran, kontakta Camilla Fischer, stuga 193.
 • Parkeringsplatser: Helena Svensson, stuga 58, tel: 070-211 73 73Om Du glömt det nya numret på P-platsen, kontakta Helena Svensson, stuga 58 eller Vivianne Edlund.
 • Gräsklippning: Jan Engh, stuga 75. Kontaktperson i styrelsen; Thomas Solberg, stuga 97.
 • Underhåll släpet: Camilla Fischer, stuga 193
 • Underhåll maskiner: Lennart Larsson, stuga 185
 • Flaggning: Jonas Gunnarsson, stuga 186
 • Skötsel av blommor: Ingegerd Magnusson, stuga 35A
 • Städning gästtoalett: Lisa Tegnhammar, stuga 181 

 

 • Valberedning: Jan Tegnhammar, stuga 181, tel 070 - 556 39 93  

 

 • Auktoriserad revisorMarcus Davidsson, Revisorsgruppen i Värnamo           

REGLER FÖR UTHYRNING

För att hyra ut Din stuga, är kravet att Du har ägt Din stuga i minst 3 år.

F o m 1/2 2018 är gäller följande, om Du hyr ut Din stuga; 

 • Anmälningsplikt till styrelsen, sekreteraren      (e-mail: bo.edlund@hotmail.com)
 • Betala 1000 kr till föreningens plusgiro (årskostnad oavsett antal uthyrningar)

 Det är viktigt att följa föreningens regler vid uthyrning speciellt vad gäller föreningens faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt följa regler för sophantering. Du som stugägare har ansvaret att informera hyresgäst.

  

Var snäll och respektera våra regler för snickeri och andra störande ljud: Sommartid är det tillåtet under tiden 09:00 - 18:00. Mellan 15 september till den 16 april är det tillåtet mellan 07:00 - 18:00, med undantag för storhelger

 

VIKTIG INFORMATION VID BYTE AV VATTENKRAN öppna filen!

 

För information: Räddningstjänsten. Det finns cylindrar vid A-och B-grindarna, där det ligger nyckel till grinden. Till cylindrarna har Räddningstjänsten och ambulans nycklar. Det finns en nyckel till cylindern i varje ambulans. Eftersom det varit problem med nycklar i ambulanserna är det nu uppkollat och åtgärdat så nu kan vi lita på att det finns en nyckel i varje ambulans (190204).

  

Vill Du låna föreningslokalen och/eller dansbanan för en privat fest, teckna Dig på bokningslistan på anslagstavlan. Nyckel finns att hämta i stuga 65, tel 072 995 65 14. Det är kostnadsfritt. Kravet för att få låna lokalen är att den återställs i det skick Du lånade den. Du kan låna lokalen mellan 1 april och 31 augusti. 

bokad 19/10 - Lena Petersson, stuga 41

bokad 23/11 - Styrelsen (Styrelsemöte)

 

2020:

bokad 4-6/9 - Stuga 59

 

  

Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder. Läs mer under fliken Byggnation vad som gäller för dig som bor på Västervall

 

Festkommitté 2019: Sammankallande är Carina Jonsson, stuga 97. Styrelsen är gärna med och stöttar i ett första möte om så önskas. Se mer under fliken Ativiteter.

 

Om Du vill fråga eller klaga på något som rör Halmstads Kommun kan Du felanmäla det till: Telefonnr 035-13 77 75 alt. tf.felanmalan@halmstad.se

 

Information om öppettider på återvinningscentralerna i Halmstad finner ni på HEM:s hemsida.

 

Informationslänkar:

Bäste Västervallare 2019

Trivselregler