Valberedningns brev:

 Valberedningen Vastervall 2018

På denna sida finns information om vem som ansvarar för vad samt annan upplysning som kan vara bra att känna till som 'Västervallare'.

 

Följande personer är ansvariga för:

Låna föreningslokal: Bokningslista finns på anslagstavlan. Nyckel finns att hämta: Vivianne Edlund, stuga 65

Grindnycklar: Vivianne Edlund, stuga 65. Pris: 200 kr/st

Tvättstuga: Mikael Magnusson, stuga 40

Renhållning: Kollektivt ansvar. Ann Sveningsson, stuga 129 sköter kontakten med HEM.  

Byggnation, Friggebod och altan: Lena Petersson, stuga 41

Uthyrning av släpkärra: Lista finns i tvättstugan. Vid problem med kärran, kontakta Camilla Fischer, stuga 193.

Parkeringsplatser: Helena Svensson, stuga 58, tel: 070-211 73 73. 

Flaggning: Jonas Gunnarsson, stuga 186

 

Auktoriserad revisor: Marcus Davidsson, Revisorsgruppen i Värnamo

Valberedning: Jan Tegnhammar -  Stuga 181, tel 070 - 556 39 93  

                Christer Bylander - Stuga 142, tel 070 - 627 51 60 

 

Parkeringsfrågor: Kontakta Helena Svensson, stuga 58, tel: 070-211 73 73. (Just nu finns det ingen ledig P-plats).

Om Du saknar information om de nya nummerna på P-platserna  var vänlig kontakta Helena Svensson, stuga 58 eller Vivianne Edlund.

 

Om Du som ska sälja sin stuga och behöver lämna över ett vidimerat andelsbevis vid köpet eller behöver ett vidimerat andelsbevis i annat sammanhang, kontakta Lisbeth  Leandersson så ombesörjer hon detta.

 

 

REGLER FÖR UTHYRNING

För att hyra ut Din stuga, är kravet att Du har ägt Din stuga i minst 3 år.

F o m 1/2 2018 är gäller följande, om Du hyr ut Din stuga; 

  • Anmälningsplikt till styrelsen, sekreteraren      (e-mail: bo.edlund@hotmail.com)
  • Betala 1000 kr till föreningens plusgiro (årskostnad oavsett antal uthyrningar)

 Det är viktigt att följa föreningens regler vid uthyrning speciellt vad gäller föreningens faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt följa regler för sophantering. Du som stugägare har ansvaret att informera hyresgäst.

 

 

Var snäll och respektera våra regler för snickeri och andra störande ljud: Sommartid är det tillåtet under tiden 09:00 - 18:00. Mellan 15 september till den 16 april är det tillåtet mellan 07:00 - 18:00, med undantag för storhelger

 

VIKTIG INFORMATION VID BYTE AV VATTENKRAN öppna filen!

 

För information: Räddningstjänsten. Det finns cylindrar vid A-och B-grindarna, där det ligger nyckel till grinden. Till cylindrarna har Räddningstjänsten och ambulans nycklar. Det finns en nyckel till cylindern i varje ambulans. Efterom det varit problem med nycklar i ambulanserna är det nu uppkollat och åtgärdat så nu kan vi lita på att det finns en nyckel i varje ambulans (190204).

  

Vill Du låna föreningslokalen och/eller dansbanan för en privat fest, teckna Dig på bokningslistan på anslagstavlan. Nyckel finns att hämta i stuga 65, tel 072 995 65 14. Det är kostnadsfritt. Kravet för att få låna lokalen är att den återställs i det skick Du lånade den. Du kan låna lokalen mellan 1 april och 31 augusti. 

bokad 15/16 juni 2019 av stuga 126

  

Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder. Läs mer under fliken Byggnation vad som gäller för dig som bor på Västervall

 

Festkommitté 2018: Det åligger medlemmar att ta tag i detta. Styrelsen är gärna med och stöttar i ett första möte om så önskas.

 

Om Du vill fråga eller klaga på något som rör Halmstads Kommun kan Du felanmäla det till: Telefonnr 035-13 77 75 alt. tf.felanmalan@halmstad.se

 

Information om öppettider på återvinningscentralerna i Halmstad finner ni på HEM:s hemsida.

 

Informationslänkar:

Bäste Västervallare 2018

Trivselregler