Du kallas härmed till

ÅRSMÖTE 

Lördagen den 16 mars klockan 12:30

på Kalervos, Halmstad.

Klockan 12:00 serveras Raggmunk med fläsk.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut inom kort.

 

 

 

  

 

 

Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD.

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Lena Petersson, stuga 41, tel: 072-385 13 34 eller någon annan i styrelsen.

 

 

 

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Lördagen den 16 mars 2019 kl 11:00 på Kalervos, Halmstad.