Avfallshantering

Sopcontainrar (hushållssopor) finns vid grind A och B samt vid "vallen"

Igloos för glas och återvinningskärl för metall finns vid alla tre sopstationerna; A- och B-grinden samt vid vallen mot järnvägen.

Skulle någon container vara full innan tömningsdag så tar man soporna och lägger i någon av de andra containerna. Man ställer alltså inte soppåsen eller flaskorna på marken jämte containern!

Meddela Marcus Gustafsson eller någon annan i styrelsen om något sorteringskärl är fullt eller annan relevant information rörande avfallet.

 

Passersystem för Återvinningscentralerna: 

Alla HEM:s kunder har 15 fria besök per år på återvinningscentralen. Därefter kostar ditt besök 200 kr som du betalar med kort eller swish. Du kommer in på återvinningscentralen genom att scanna ditt ÅVC-kort. För mer information kontakta HEM 035-190 190 eller besök deras hemsida HEM. 

Det är f.o.m. 2023 inte tillåtet med svarta sopsäckar utan enbart genomskinliga.

 

Så slänger du invasiva växter
Den blomstertid nu kommer men inte bara med lust och fägring stor utan också med ett antal invasiva växtarter som faktiskt konkurrerar ut vår egen svenska flora och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att du vet vad du ska göra med dem.

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i Sverige och som kommit hit genom import eller med resenärer som plockat upp dem i andra länder, medvetet eller omedvetet. Även om många av arterna är både vackra och pryder sin plats så gör de stor skada och sprider sig snabbt.

Lupiner, parkslide, gul skunkkalla och vresros är några vanliga exempel här i Halland liksom jättebjörnlokan som dessutom kan ge smärtsamma brännskador på huden i kombination med solljus. Invasiva arter som grävs upp eller klipps ner i trädgårdar och på tomter hamnar ofta på återvinningscentralen och då gäller det att slänga dem rätt för att de inte ska fortsätta sprida sig.

Alla invasiva arter ska läggas i säckar och direkt slängas i komprimatorn för brännbart avfall på återvinningscentralen. Då de går rakt in i bunkern i värmeverket och förbränns. Invasiva växter ska alltså inte kastas i containern för kompost eftersom materialet i den i sin tur ska bli ny jord och då riskerar växtdelarna att spridas och bilda nya blommor. Inte heller i containern för ris och grenar av samma anledning då dessa riskerar att virvla runt och sprida sporer och fröer.