Sopsortering

Den 1/1–2024 har lagarna kring sopsortering skärps och därför behöver vi se över våra återvinningsstationer på området.

På uppmaning av HEM kommer vi att samla allt på en plats, vid dansbanan. Det kommer att läggas till återvinningskärl för matavfall, pappersförpackningar, plast, tidningar samt även en gröncontainer delar av året.

Det är viktigt att vi sorterar våra sopor rätt, dels för att spara på vår miljö men också för att vi ska undvika straffavgifter för felsortering.

Först ut är kärlen för matavfall. Vi kommer under våren och sommaren att successivt bygga om och utöka med fler kärl.

Så här sorterar du ditt avfall

Återvinningsstationen vid dansbanan är en privat miljöstation som enbart är avsedd för området. Den ägs och bekostas av föreningen.

I soppåsen (Slängs i den blå containern för restavfall)

Sopor som inte är förpackningar och tidningar slänger du i den vanliga soppåsen. Exempel på detta kan vara blöjor, bindor, tops, dammsugarpåsar, fönsterkuvert, pennor och cigarettfimpar. 

I gröna påsen (Slängs i de bruna behållarna för matavfall)

I gröna påsen lägger du ditt matavfall, allt som blir över på skärbrädan efter att du tillagat maten och allt som finns kvar på tallriken efter att du har ätit den. Exempel på matavfall är frukt, bröd, fiskrens, äggskal, te, och kaffe.

Rullar med gröna påsar finns att hämta gratis i de flesta matbutiker, på Halmstad kommuns återvinningscentraler samt på dansbanan.

OBS! Endast gröna påsar i matavfallskärlen!!

Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar slängs i respektive återvinningskärl.

Till återvinningscentralen (Villmanstrand & Flygstaden) lämnar du:
- Farligt avfall
- Elektronik
- Grovt avfall
- Trädgårdsavfall 
- Bygg- och rivningsmaterial

Meddela Marcus Gustafsson eller någon annan i styrelsen om något sorteringskärl är fullt.

 

Passersystem för Återvinningscentralerna: 

Alla HEM:s kunder har 15 fria besök per år på återvinningscentralen. Därefter kostar ditt besök 200 kr som du betalar med kort eller swish. Du kommer in på återvinningscentralen genom att scanna ditt ÅVC-kort. För mer information kontakta HEM 035-190 190 eller besök deras hemsida HEM. 

Det är f.o.m. 2023 inte tillåtet med svarta sopsäckar utan enbart genomskinliga.

 

Så slänger du invasiva växter
Den blomstertid nu kommer men inte bara med lust och fägring stor utan också med ett antal invasiva växtarter som faktiskt konkurrerar ut vår egen svenska flora och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att du vet vad du ska göra med dem.

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i Sverige och som kommit hit genom import eller med resenärer som plockat upp dem i andra länder, medvetet eller omedvetet. Även om många av arterna är både vackra och pryder sin plats så gör de stor skada och sprider sig snabbt.

Lupiner, parkslide, gul skunkkalla och vresros är några vanliga exempel här i Halland liksom jättebjörnlokan som dessutom kan ge smärtsamma brännskador på huden i kombination med solljus. Invasiva arter som grävs upp eller klipps ner i trädgårdar och på tomter hamnar ofta på återvinningscentralen och då gäller det att slänga dem rätt för att de inte ska fortsätta sprida sig.

Alla invasiva arter ska läggas i säckar och direkt slängas i komprimatorn för brännbart avfall på återvinningscentralen. Då de går rakt in i bunkern i värmeverket och förbränns. Invasiva växter ska alltså inte kastas i containern för kompost eftersom materialet i den i sin tur ska bli ny jord och då riskerar växtdelarna att spridas och bilda nya blommor. Inte heller i containern för ris och grenar av samma anledning då dessa riskerar att virvla runt och sprida sporer och fröer.