Påminnelse om motion till årsmötet

2024-01-21

Nu närmar vi oss sista datumet för att lämna in motioner till Västervalls årsmöte 2024

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2024-01-31 för att de ska tas upp till omröstning på årsmötet.

De skickas till styrelsen@vastervall.nu alternativ kan ni skicka in era motioner här: Motion till årsmötet

En kallelse till årsmötet kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna i februari.

Nästa styrelsemöte är 2024-02-10 kl.10,00 i föreningslokalen.