Årsmöte 2024

2024-02-19

Välkommen att deltaga på årsmötet Västervall 2024!

Vi möts upp på dansbanan lördagen den 23 mars kl. 13:00. Styrelsemöte hålls samma dag kl. 10:00 där styrelsen finns närvarande 30 min. innan mötets början. 

Kallelse har skickas ut via mail, vi i styrelsen hoppas att ni har en aktuell mail registrerad så ni säkert har fått inbjudan.