Styrelsemöte Västervall

2024-05-09

Lördagen den 11 maj kl. 14:00 är det styrelsemöte på dansbanan Västervall. Som vanligt är styrelsen tillgänglig 30 min. innan mötet om någon har något som man vill diskutera eller framför till mötet. 

Sommarprogrammet finns nu uppladdat samt protokollet från mötet kring Östrastranden.